DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NAM VIỆT

NAM VIET INTERNATIONAL GROUP.,JSC

 

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM

ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG  

______________

 

STT Họ và tên Ngà tháng năm sinh Giới tính Số   CCCD/CMT Vị trí nghiệp vụ Trình độ chuyên môn Năng lực ngoại ngữ Kinh nghiệm làm việc Mã số BHXH Ngày bắt đầu tham gia BHXH tại doanh nghiệp Thông tin về hợp đồng lao động ký với doanh nghiệp
Ngày ký

hợp đồng lao động

Thời gian làm việc Thời hạn hợp đồng
1 Nguyễn Xuân Vũ 04/07/1979 Nam 0112200977 Ký kết hợp đông Đại học sư phạm- ĐH Thái Nguyên Tiếng anh 2 năm 7 tháng 0112200977 05/2021 03/05/2021 8h/ngày; 5 ngày/tuần Không thời hạn
2  Nguyễn Thị Minh Phương 05/09/1976 Nữ 001176050464 Tài chính kế toán Đại học – ngành kế toán Tiếng Anh 5 năm 0103021842 09/2022 01/09/2022 8h/ngày; 5 ngày/tuần Không thời hạn
3 Nguyễn Thủy 22/12/1979 Nam 001079010148 Thực hiện chế dộ chính sách Thạc sỹ- kỹ thuật Tiếng Anh 5 năm 0106034375 09/2022 01/09/2022 8h/ngày; 5 ngày/tuần Không thời hạn
4 Nguyễn Kim Nhung 11/7/1991 Nữ 024191008292 Tìm kiếm phát triển thị trường Cử nhân kế toán JLPT  N2 3 năm 2420103478

 

11/2023 01/11/2023 8h/ngày; 5 ngày/tuần Hợp đồng thử việc
5 Nguyễn Thị Cúc 16/12/1992 Nữ 030192005288 Quản lý người lao động Đại học Nihon kenzai Tiếng Nhật

tương đương N2

2 năm 3021102481

 

11/2023 01/11/2023 8h/ngày; 5 ngày/tuần Không thời hạn
6 Nguyễn Ngọc Hà 14/11/1992 Nam 019092008122 Chuẩn bị nguồn lao động ĐH Thái Nguyên- Ngôn ngữ Trung, Anh Tiếng Trung 3 năm 1920819769 11/2022 01/11/2022 8h/ngày; 5 ngày/tuần Không thời hạn
7 Nguyễn Thị Hằng 03/10/2000 Nữ 024300009299 Thanh lý hợp đồng Đại học công nghiệp Hà Nội Tiếng Anh 1 năm 2420777173 11/2023 01/11/2023 8h/ngày; 5 ngày/tuần Không thời hạn
8 Nguyễn Thị Hoa

 

21/4/1992

 

Nữ 27192012928

 

Quàn lý hỗ trợ lao động tại Đài Loan Cử nhân ngoại ngữ trung -anh Tiếng trung 2 năm 25/05/2022 8h/ngày; 5 ngày/tuần Không thời hạn
9 Nguyễn Thị Hồng Vân 28/08/1987 Nữ 024187018261 Giáo viên tiếng Nhật Nghiệp vụ sư phạm- Đại học sư phạm Hà Nội 2 Tiếng Nhật N2 2 năm 0115110805 11/2023 01/11/2023 8h/ngày; 5 ngày/tuần

 

Không thời hạn
10 Nguyễn Thị Thu Hồng 17/12/1989 Nữ 019189000862 Giáo viên giáo dục định hướng Đại học ngôn ngữ trung/cử nhân luật Tiếng Trung 1 năm 0115078344 05/2021 02/05/2021 8h/ngày; 5 ngày/tuần Không thời hạn
11 Phạm Thị Ngân

 

8/4/1991

 

Nữ 034191003104

 

Giáo viên giáo dục định hướng Cao Đẳng Sư phạm Thái Bình Tiếng nhật

 

2 năm 2717015836

 

01/11/2023 01/11/2023 8h/ngày; 5 ngày/tuần Không thời hạn
12 Trần Thị Thu Trang 15/05/1999 Nữ 034199015288 Hỗ trọ giới thiệu việc làm cho lao động sau khi về nước ĐH khoa học xã hội, Nhân Văn Tiếng Anh 2 năm 3499450223 11/2022 30/10/2022 8h/ngày; 5 ngày/tuần Không thời hạn
13 Lê  Thu Hương 28/04/1992 Nữ 024192009998 Quản lý, hỗ trợ lao động ở Nhật Bản Đại học giao thông vẫn tải Tiếng Nhật N1 2 năm 17/08/2022 8h/ngày; 5 ngày/tuần Không thời hạn

Đang ở Nhật Bản

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔNG TIN CÔNG TY NAM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NAM VIỆT NAM VIET INTERNATIONAL GROUP.,JSC   THÔNG BÁO VỀ CÁC ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, TRỤ SỞ, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỒ SƠ GIẤY PHÉP CỦA CỦA CÔNG TY  Mã số doanh nghiệp: 0109018478, đăng ký lần đầu ngày cấp: 06/12/2019, nơi cấp: Sở KH&ĐT TP. […]