TUYỂN DỤNG :03 nữ đi đơn chế biển thuỷ sản làm việc ở SAPPORO-SHI Nhật Bản

Hokkaido, Sapporo-shi, Nishi-ku, Hachiken 9 Nishi 10-1-68

195.000 JPY/tháng

Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG :01 nam đi đơn ngành Cơ Khí làm việc tại Nhật Bản

140 Banchi, Hiromi, Nishizakaicho, Kariya shi, Aichi

194.000 JPY/tháng

Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG :03 nam đi ngành xây dựng sơn làm việc tại Nhật Bản

Tokushimashi Nishisenbachou 4 choume 32 banchi

155.000 JPY/tháng

Xem chi tiết